Zabezpečíme vám všetky betonárske práce s dodaním vlastného betónu. Špecializujeme sa na práce pri výstavbe cestných komunikácií, chodníkov či parkovísk. Tento typ spevňovacích prác realizujeme na základe dokumentácie a parametrov projektu.

Betonárske práce pre vás vykonáme aj v prípade základových konštrukcií alebo akomkoľvek inom vyžadovanom výkone napr. pri opravách asfaltovo-betónových a betónových povrchov.

Betón vyrábame vo vlastnej betonárke.

betonarka mediastar cadca 1betonarka mediastar cadca 2