Sme odborníkmi v oblasti prípravných zemných prác, ktoré okrem búrania objektov a výkopových prác zahŕňajú aj svahovanie terénu, a to napr. na pozemku alebo pri realizovaní prístupovej cesty.

Na túto činnosť používame stroje s robustnými a odolnými lyžicami, ktoré boli vyvíjané s dôrazom na terénne podmienky. K dispozícii máme vlastnú mechanizáciu a stroje, s ktorými narábajú odborne vzdelaní a skúsení pracovníci.

svahovacie prace 1svahovacie prace 2